Oslo kosmologiske forum

Martinus åndsvitenskap

Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper. Han så bl.a. hvordan hvert enkelt levende vesen gjennom liv etter liv samler erfaringer og som følge av dette utvikles mot stadig høyere tilværelsesplan.

 • Les mer

  ….Før denne opplevelsen var han relativt ubelest, men resten av livet hadde han direkte kontakt med både kunnskap og visdom gjennom sin kosmiske bevissthet.

  Vi lever i en tid med prøvelser og utfordringer, mange føler utrygghet pga. store forandringer – i seg selv og i omgivelsene. Men på bakgrunn av lidelseserfaringene i kampen for tilværelsen utvikles etter hvert en balanse mellom en høyere intelligens- og følelsesevne. Veksten og harmonien mellom disse evnene åpner for større kontakt med intuisjonen.

  I overgangsfasen mellom dyreriket og "det ferdig utviklede menneskeriket" lever vi, ifølge Martinus, med to motsatte moralske leveregler. I midten av dyreriket kulminerer det drepende prinsipp med "enhver er seg selv nærmest". I framtidens fullkomne menneskerike vil nestekjærligheten med "enhver er sin neste nærmest" kulminere. Denne overgangen, som vi jordmennesker – sårede flyktninger mellom to riker – befinner oss i, beskriver Martinus som fødselsveene til dette menneskeriket.
  Og en slik prosess går jo ikke smertefritt. Men midt i denne forvandlingen er det også stadig sterkere "lyskrefter" som trenger seg fram hos mange mennesker. Vi ser en økende interesse for eksistensielle spørsmål, økologi, vitenskap og kunst, kommunikasjon og samarbeid på tvers av landegrensene, menneskerettigheter og ikke minst en voksende kjærlighet for våre dyr – for å nevne noe.

 • Forfatterskapet

  Hele forfatterskapet presenteres under navnet Det tredje testamente, som er basert på en logisk begrunnet åndsvitenskap. Dette skiller seg fra Det gamle og Det nye testamentes trosbaserte livssyn. Ifølge Martinus' analyser er de tre testamenter tilpasset menneskenes ulike utviklingstrinn – henholdsvis under deres åndelige førere. Stadig flere av nåtidens mennesker setter større krav til logiske forklaringer på tilværelsens "store spørsmål". Martinus mener også at Det tredje testamente er særlig skrevet for framtidens mennesker. Ingen skal føle seg bundet av noe annet enn sin egen oppfattelse. Martinus henvender seg kun til dem som ser analysene hans som en særlig inspirasjonskilde. Derfor ønsket Martinus selv ingen foreningsdannelse eller medlemskap rundt sitt forfatterskap.

Martinus’ samlede verk har tittelen Det Tredje Testamente. Hovedverket er Livets Bog i syv bind, samt Det Evige Verdensbillede, bok 1-5, hvor han ved hjelp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlegger hovedprinsippene i sitt verdensbilde. Dessuten er bøkene Logik, Bisættelse, Den Intellektualiserede Kristendom og 28 mindre bøker samt et stort antall artikler gitt ut.
Stacks Image 4500665
Martinus har tegnet et stort antall symboler som utgjør et viktig element i hans samlede beskrivelse av det evige verdensbilde. Han ønsker med disse symbolene å gi et lett tilgjengelig overblikk over de prinsipper og lover som kjennetegner livet og det samlede verdensalt.
Stacks Image 4500703
  • Video
   Stacks Image 1784147


   Martinus’ åndsvitenskap - en introduksjon

   © Martinus Institut 1981

   thex Created with Sketch.
   Trykk på bilde
   Publisert 18. aug. 2015

   ”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”
   Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.
  • Adresser - e-post
   Stacks Image 1784057
   Edly Grape,

   tlf. (+47) 952 02 418
   e-post
   egrap@online.no
   Mette Garshol,

   tlf. (+47) 976 37 790
   e-post
   megars@online.no
   Terje Røst,

   tlf. (+47) 997 91 466
   e-post
   terje.rost@online.no
   Martinus Institut
   Mariendalsvej 94-96
   DK-2000 FREDERIKSBERG
   tlf. 00 45 3834 6280
   www.martinus.dk
  • Martinus flagget
   Stacks Image 1784078
   Oslogruppen har det offisielle Martinusflagget som utgjør lysets og kjærlighetens symbol og som symboliserer det evige, fullkomne verdensbilde.
   Martinusflagget lånes ut til dem som ønsker det til bruk ved begravelser mot dekning av forsendelseskostnader. Flagget benyttes til å dekke kisten under høytideligheten. Man kan lese om human begravelse på Instituttets hjemmeside.

   martinus.dk/da/martinus-institut/human-begravelse/

  Om oss

  Martinus’ åndsvitenskap
  Oslo kosmologiske forum:
  Arrangerer foredrag og seminarer
  og opplyser generelt om
  Martinus samlede verker.

  Del sosialt

  Webdesign: Boye Garmann