Martinus åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum01/

Litteraturen

02/

Symbolene

03/

Foredrag

Martinus


Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper.

Litteraturen

Martinus’ samlede verk har tittelen Det Tredje Testamente. Hovedverket er Livets Bog i syv bind, samt Det Evige Verdensbillede, bok 1-5, hvor han ved hjelp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlegger hovedprinsippene i sitt verdensbilde.

"Foredraget i Oslo26. september 2020 er ENDRET på grunn av Corona pandemien.

Ole Terkelsen kan ikke komme til Oslo nå. I stedet har Edly Grape takket ja til å stille på kort varsel."

Kommende foredrag

Hvordan styres verden og hvem styrer den? av Edly Grape

Lørdag 26. september 2020, kl. 12:00 til kl. 15:00

Billetter  kr. 250,-   

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram-salen


Låsbar garderobe i underetasjen Etter foredragene pleier de som har lyst gå ut sammen for å spise og samtale. Hvor vi skal spise blir opplyst i løpet av dagen.

Les mer

disse tider med en verdensomspennende Coronaepidemi og en samtidig pågående klimakrise er det mange som resignerer og frykter at dette skal gå helt galt.Verden synes å være preget av tilfeldighet og urettferdighet. Verdenslederne danner allianser og utvikler strategier som kun gagner deres formål. Vi skal se nærmere på dette ut fra et kosmologisk synspunkt.Først presenteres foredraget «Hvem styrer lederne» som ble holdt på Martinus Center Klint i sommer. Vi vil senere se på hvordan vi ut fra det som kan omtales som «Sanseregistret» personlig reagerer på det som hender oss i hverdagen.Det vil til sist være god plass for spørsmål.

Som arrangør under det pågående koronautbruddet er vi pålagt å bidra til å redusere risiko for smittespredning. Derfor vil vi legge til rette for at deltakerne kan holde anbefalt avstand og ivareta håndhygiene. Vi vil også registrere navn og kontaktinformasjon på alle deltakere, slik at vi kan bistå helsetjenesten med smitteoppsporing dersom det skulle bli nødvendig. Dette kan gjøres ved forhåndskjøp av billetter eller i døren. Vi oppfordrer til at flest mulig kjøper billetter på forhånd for å unngå kødannelse. Vi vil oppbevare kontaktinformasjonen i 10 dager før det slettes slik covid-19-forskriftene krever


Billetter  kr. 250,-   - kan forhåndskjøpes på Vipps #553540 frem til torsdag 24.september. NB! Merk betalingen med navn, telefonnummer og mailadresse.- eller med bankkort eller Vipps på stedet.NB! Vi kan ikke ta imot kontanter nå.

Video Presentasjon


”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”

Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

The Life-Changing Cosmology

– The Most Positive and Comprehensive World View There Is, is a poetic and challenging journey through the danish writer Martinus world picture.  The film is produced entirely without commercial interests. The purpose of the film is merely to present a hopeful and positive outlook on life. Runtime: 41 minutesRelease date: 30 November 2017 (Youtube, Vimeo)Producer: Gunnar Fernlund / Soulfoods publishingthelifechangingcosmology.info

Nå oss!


Adresser og kontakt informasjon - Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

Om oss

Martinus’ åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum:

Arrangerer foredrag og seminarer

og opplyser generelt om Martinus samlede verker.

Edly Grape

Mobil: (+47) 952 02 418 

egrap@online.no

Terje Røst

 Mobil:(+47) 997 91 466 terje.rost@online.no

Martinus Institut

Tlf: 00 45 3834 6280

Martinus Institut

 www.martinus.dk

Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun ved at leve dem.

(Livets Bog, bind 4, stk. 1062)