menu Meny

Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun ved at leve dem.
(Livets Bog, bind 4, stk. 1062)

Image Image

Martinus

Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper. Han så bl.a. hvordan hvert enkelt levende vesen gjennom liv etter liv samler erfaringer og som følge av dette utvikles mot stadig høyere tilværelsesplan.

Lese tid: ord

Litteraturen

Martinus’ samlede verk har tittelen Det Tredje Testamente. Hovedverket er Livets Bog i syv bind, samt Det Evige Verdensbillede, bok 1-5, hvor han ved hjelp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlegger hovedprinsippene i sitt verdensbilde. Dessuten er bøkene Logik, Bisættelse, Den Intellektualiserede Kristendom og 28 mindre bøker samt et stort antall artikler gitt ut.

Symbolene

Martinus har tegnet et stort antall symboler som utgjør et viktig element i hans samlede beskrivelse av det evige verdensbilde. Han ønsker med disse symbolene å gi et lett tilgjengelig overblikk over de prinsipper og lover som kjennetegner livet og det samlede verdensalt.



Vi arrangerer foredrag på Litteraturhuset i Oslo.

Neste foredrag Lørdag 23 november 2019

  • Lørdag
   23 november 2019

   Rune Östensson (svensk)

   Rom, Kverneland, 2 etg. 12:00 - 15:00
   Image

   Universets hemmeligheter i kosmisk belysning

   Gjennom Martinus åndelige vitenskap har vi fått ett fantastiskt hjelpemiddel til å kunne tolke og forstå livet på et dypere plan. Man får et metaperspektiv på tilværelsen som gjør at vi kan dyktiggjøre oss på alle livets områder og spesielt på de feltene der vi selv kjenner inspirasjon. Rune har i sin bok – ”Universum, vem är du”- latt naturvitenskapen møte Martinus livsvitenskap og i dette møtet forsøkt å gi et større innblikk i de uløste gåtene som finns i naturvitenskaplig forskning. Emnene som tas opp og som gis en ny tolkning er bl.a.

   * Livets opprinnelse og utvikling
   * Kosmisk genetikk
   * Bevissthetens mysterium
   * Hva er materie?
   * Kan kvantefysikken forklares på en logisk måte?
   * Er universet et hologram?
   * Finnes det en dypere mening med livet?

   Så velkommen til en kosmisk reise – fra mikrokosmos til makrokosmos!



  Stacks Image 4464529
  Runtime: 41 minutes
  Release date: 30 November 2017 (Youtube, Vimeo)
  Producer: Gunnar Fernlund / Soulfoods publishing
  thex Created with Sketch.

  The Life-Changing Cosmology – The Most Positive and Comprehensive World View There Is, is a poetic and challenging journey through the danish writer Martinus world picture.
   
  The film is produced entirely without commercial interests. The purpose of the film is merely to present a hopeful and positive outlook on life.
   
  Runtime: 41 minutes
  Release date: 30 November 2017 (Youtube, Vimeo)
  Producer: Gunnar Fernlund / Soulfoods publishing

  thelifechangingcosmology.info

  Stacks Image 4463612


  Martinus’ åndsvitenskap - en introduksjon

  © Martinus Institut 1981

  thex Created with Sketch.

  Publisert 18. aug. 2015

  ”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?”
  Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

  Om oss
  Martinus’ åndsvitenskap
  Oslo kosmologiske forum:
  Arrangerer foredrag og seminarer
  og opplyser generelt om
  Martinus samlede verker.
  Web-design Boye Garmann
  Signer for nyhetsbrev
  Del sosialt