Igennem symbolteknikken er den åndelige eller kosmiske verdens detaljer således gjort fysisk tilgængelige. De er iklædt en kunstig fysisk synlighed.
(Det Evige Verdensbillede, bog 1, stk. B3)

Symboler 1-22

Stacks Image 8806

Symbol 1
Guds ånd over vandene

Stacks Image 8812

Symbol 2
Verdensgenløsningsprincippet

Stacks Image 8815

Symbol 3
Intolerance

Stacks Image 8818

Symbol 4
Vejen mod lyset

Stacks Image 8821

Symbol 5
Kosmisk bevidstløshed

Stacks Image 8824

Symbol 6
Det levende væsen 1

Stacks Image 8809

Symbol 7
Livsenhedsprincippet

Stacks Image 8830

Symbol 8-9-10
Det treenige princips tre analyser

Stacks Image 8833

Symbol 11
Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner

Stacks Image 8836

Symbol 12
Grundenergiernes kombination

Stacks Image 8839

Symbol 13
Den evige verdensplan

Stacks Image 8842

Symbol 14
Det kosmiske spiralkredsløb 1

Stacks Image 8827

Symbol 15
Loven for bevægelse

Stacks Image 8848

Symbol 16
Evighedslegemet

Stacks Image 8851

Symbol 17
Reinkarnation, kredsløb og årstider

Stacks Image 8854

Symbol 18
Det levende væsens skæbnebuer

Stacks Image 8857

Symbol 19
Gennem indvielsens mørke

Stacks Image 8860

Symbol 20
Syndernes forladelse

Stacks Image 8845

Symbol 21
Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1

Stacks Image 8863

Symbol 22
Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2

Stacks Image 9102

Symbol 22A
Det materialistiske eller ufuldkomne verdensbillede

© Martinus Institut 1981

Symboler 23-44

Stacks Image 9105

Symbol 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9108

Symbol 24
Det ufærdige menneskerige

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9111

Symbol 25
Menneskehedens karma

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9114

Symbol 26
Det kommende fuldkomne menneskerige

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9117

Symbol 27
Jordklodens kosmiske stråleglans

© Martinus Institut 1981

Add image description
Stacks Image 9123

Symbol 28
Det evige liv eller livsstigen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9126

Symbol 29
Kosmiske udviklingsbaner

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9129

Symbol 30
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9132

Symbol 31
Det levende væsens sanseevne og udviklingstrinene

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9135

Symbol 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9138

Symbol 33
De dyriske og menneskelige tankeklimaer

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9141

Symbol 33A
Registrering af symbol nr. 33

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9144

Symbol 34
Parringsakten eller Guds ånd i mørket

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9147

Symbol 35
Polprincippets kosmiske kredsløb

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9150

Symbol 36
Det evige livs struktur

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9153

Symbol 37
Den tilslørede og afslørede evige sandhed

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9156

Symbol 38
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9159

Symbol 39
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9162

Symbol 40
Korsets tegn

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9165

Symbol 41
Stjernesymbolet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 5023


Symbol 42
Flagets struktur

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 5015

Symbol 43
Symbol over Livets Bog


© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9630

Symbol 44
Loven for tilværelse – elsker hverandre


© Martinus Institut 1981

Symboler 45-77

Stacks Image 5007

Symbol 45
Menneskelegemet som stjernesystem
© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9633

Symbol 46
Menneskets atomverden og grundenergierne

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9636

Symbol 47
Den sunde menneskeorganisme

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9639

Symbol 48
Sygdom i menneskeorganismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9642

Symbol 49
Mikrokosmisk stjernesystem.
Organisk atomverden

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9645

Symbol 50
Instinktuniverset.
Instinktatomet eller
instinktsolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9648

Symbol 51
Tyngdeuniverset.
Tyngdeatomet eller
tyngdesolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9677

Symbol 52
Følelsesuniverset.
Følelsesatomet eller
følelsessolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9680

Symbol 53
Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9683

Symbol 54
Intuitionsuniverset.
Intuitionsatomet eller
intuitionssolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9686

Symbol 55
Hukommelsesuniverset.
Hukommelsesatomet eller
hukommelsessolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9693

Symbol 56
Den sunde atomvirksomhed
i organismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9696

Symbol 57
Elektronsprængning i
menneskets atomverden

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9701

Symbol 58
Atomforgiftning

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9708

Symbol 59
Tyngdeenergiens indbrud
i følelsesområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9711

Symbol 60
Følelsesenergiens indbrud
i tyngdeområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9714

Symbol 61
Følelsesenergiens indbrud
i instinktområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9717

Symbol 62
Intuitionsenergiens indbrud
i følelesesområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9720

Symbol 63
Intuitionsenergiens indbrud
i intelligensområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9723

Symbol 64
Tyngdeenergiens indbrud
i intuitionsområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9726

Symbol 65
Atomkatastrofernes
udslag i organismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9729

Symbol 66
Mennesket i det
fuldkomne tankeklima

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9732

Symbol 67
Den animalske og
den vegetariske føde

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9735

Symbol 67A
Den idelle fødes
vibrationer

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9738

Symbol 68
Mavesyre, kogning
og kosten

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9741

Symbol 69
Den animalske fordøjelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9744

Symbol 70
Den vegetariske fordøjelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9747

Symbol 71
Skæbneelement og talentkerner
under diskarnation

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9750

Symbol 72
Skæbneelement og talentkerner
under inkarnation

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9753

Symbol 76
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det ufuldkomne menneske

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9756

Symbol 73
Den defekte organisme

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9759

Symbol 74
Den defekte organisme
og skæbneelementet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9762

Symbol 75
Menneskets talentkerne-
ødelæggelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 9765

Symbol 77
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det fuldkomne menneske

© Martinus Institut 1981

Om oss

Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.

Del sosialt

Webdesign: Boye Garmann