Martinus åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forumProgram

Kommende foredrag

Skapelsen av mennesket v/ Terje Røst

30. oktober kl 12.00-15.00.

Billetter  kr. 250,-   

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram-salen


Låsbar garderobe i underetasjen Etter foredragene pleier de som har lyst gå ut sammen for å spise og samtale. Hvor vi skal spise blir opplyst i løpet av dagen.

I følge Martinus’ åndsvitenskapelige analyser er vi i ferd med å skape et helt nytt naturrike på jorden, selv om de jordiske mennesker fremdeles må defineres som pattedyr og fortsatt i stor grad lever på dyrets premisser.  Skapelsen av dette nye naturriket kan sammenlignes med den gang sjøpattedyrene erobret landjorden, og vil omskape jordmenneskene til en ny og høyere livsform.Foredraget tar for seg noen av de viktigste utviklingslinjene som har ført oss til der vi er i dag, og trekker linjer fremover mot et fremtidig verdenssamfunn og en fullstendig fredelig tilværelse på jorden.  Det er absolutt grunn til å se optimistisk på fremtiden på denne planeten, selv om vi til tider kan bli overveldet av alt som tilsynelatende peker i negativ retning.Noen av de viktigste lignelsene fra Bibelen blir forklart i lys av Martinus åndsvitenskap, og dette vil kunne gi en ny forståelse av religionenes  rolle i vår utvikling.

Nå oss!


Adresser og kontakt informasjon - Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

Om oss

Martinus’ åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum:

Arrangerer foredrag og seminarer

og opplyser generelt om Martinus samlede verker.

Edly Grape

Mobil: (+47) 952 02 418 

egrap@online.no

Terje Røst

 Mobil:(+47) 997 91 466 terje.rost@online.no

Martinus Institut

Tlf: 00 45 3834 6280

Martinus Institut

 www.martinus.dk