menu Meny

  • Lørdag
   Lørdag 18. april          

   Solveig Langkilde

   Rom, Amalie Skram, 2 etg. 12:00 - 15:00
   Image

   Hvor frie og like er vi?

   Mon ikke vi alle ønsker å leve i frihet? – men situasjonen i verden er vel den at milliarder av mennesker føler seg undertrykte og ufrie. FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheter fra 1948 uttrykker en dyp lengsel etter frihet og likhet, og nå med FNs 17 bærekraftsmål fortsetter bestrebelsene. Men hvorfor går det så langsomt?

   Martinus gir i sin åndsvitenskap forklaringer på hvorfor veien til dette målet stadig er lang. Med den sentrale utviklingstanken hvor for eksempel reinkarnasjons- og karmatanken er fundamental, viser Martinus hvordan en helt ny bevissthet er i ferd med å vokse frem. Egoisme, maktbegjær og nasjonalisme vil gradvis bli erstattet av humanitet, samarbeidsevne og internasjonalisme, og det finnes heldigvis mange eksempler på mennesker, virksomheter og organisasjoner som arbeider for disse målene og dermed er i gang med å skape en helt ny verdenskultur, der fred og frihet råder. 

   Foredraget avholdes på dansk
    


  Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29,

  Pris: 250 kroner.
  Låsbar garderobe i underetasjen

  Etter foredragene pleier de som har lyst gå ut sammen for å spise og samtale. Hvor vi skal spise blir opplyst i løpet av dagen.

  Om oss
  Martinus’ åndsvitenskap
  Oslo kosmologiske forum:
  Arrangerer foredrag og seminarer
  og opplyser generelt om
  Martinus samlede verker.
  Signer for nyhetsbrev
  Del sosialt