Igennem symbolteknikken er den åndelige eller kosmiske verdens detaljer således gjort fysisk tilgængelige. De er iklædt en kunstig fysisk synlighed. (Det Evige Verdensbillede, bog 1, stk. B3)Symboler 1-22

Stacks Image 4464286

Symbol 1
Guds ånd over vandene

Stacks Image 4464289

Symbol 2
Verdensgenløsningsprincippet

Stacks Image 4464292

Symbol 3
Intolerance

Stacks Image 4464295

Symbol 4
Vejen mod lyset

Stacks Image 4464298

Symbol 5
Kosmisk bevidstløshed

Stacks Image 4464301

Symbol 6
Det levende væsen 1

Stacks Image 4464304

Symbol 7
Livsenhedsprincippet

Stacks Image 4464307

Symbol 8-9-10
Det treenige princips tre analyser

Stacks Image 4464310

Symbol 11
Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner

Stacks Image 4464313

Symbol 12
Grundenergiernes kombination

Stacks Image 4464316

Symbol 13
Den evige verdensplan

Stacks Image 4464319

Symbol 14
Det kosmiske spiralkredsløb 1

Stacks Image 4464322

Symbol 15
Loven for bevægelse

Stacks Image 4464325

Symbol 16
Evighedslegemet

Stacks Image 4464328

Symbol 17
Reinkarnation, kredsløb og årstider

Stacks Image 4464331

Symbol 18
Det levende væsens skæbnebuer

Stacks Image 4464334

Symbol 19
Gennem indvielsens mørke

Stacks Image 4464337

Symbol 20
Syndernes forladelse

Stacks Image 4464340

Symbol 21
Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1

Stacks Image 4464343

Symbol 22
Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2

Stacks Image 4464346

Symbol 22A
Det materialistiske eller ufuldkomne verdensbillede

© Martinus Institut 1981

Symboler 23-44

Stacks Image 4464353

Symbol 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464356

Symbol 24
Det ufærdige menneskerige

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464359

Symbol 25
Menneskehedens karma

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464362

Symbol 26
Det kommende fuldkomne menneskerige

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464365

Symbol 27
Jordklodens kosmiske stråleglans

© Martinus Institut 1981

Add image description
Stacks Image 4464371

Symbol 28
Det evige liv eller livsstigen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464374

Symbol 29
Kosmiske udviklingsbaner

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464377

Symbol 30
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464380

Symbol 31
Det levende væsens sanseevne og udviklingstrinene

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464383

Symbol 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464386

Symbol 33
De dyriske og menneskelige tankeklimaer

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464389

Symbol 33A
Registrering af symbol nr. 33

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464392

Symbol 34
Parringsakten eller Guds ånd i mørket

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464395

Symbol 35
Polprincippets kosmiske kredsløb

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464398

Symbol 36
Det evige livs struktur

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464401

Symbol 37
Den tilslørede og afslørede evige sandhed

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464404

Symbol 38
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464407

Symbol 39
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464410

Symbol 40
Korsets tegn

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464413

Symbol 41
Stjernesymbolet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464416


Symbol 42
Flagets struktur

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464419

Symbol 43
Symbol over Livets Bog


© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464422

Symbol 44
Loven for tilværelse – elsker hverandre


© Martinus Institut 1981

Symboler 45-77

Stacks Image 4464429

Symbol 45
Menneskelegemet som stjernesystem
© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464432

Symbol 46
Menneskets atomverden og grundenergierne

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464435

Symbol 47
Den sunde menneskeorganisme

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464438

Symbol 48
Sygdom i menneskeorganismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464441

Symbol 49
Mikrokosmisk stjernesystem.
Organisk atomverden

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464444

Symbol 50
Instinktuniverset.
Instinktatomet eller
instinktsolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464447

Symbol 51
Tyngdeuniverset.
Tyngdeatomet eller
tyngdesolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464450

Symbol 52
Følelsesuniverset.
Følelsesatomet eller
følelsessolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464453

Symbol 53
Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464456

Symbol 54
Intuitionsuniverset.
Intuitionsatomet eller
intuitionssolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464459

Symbol 55
Hukommelsesuniverset.
Hukommelsesatomet eller
hukommelsessolsystemet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464462

Symbol 56
Den sunde atomvirksomhed
i organismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464465

Symbol 57
Elektronsprængning i
menneskets atomverden

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464468

Symbol 58
Atomforgiftning

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464471

Symbol 59
Tyngdeenergiens indbrud
i følelsesområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464474

Symbol 60
Følelsesenergiens indbrud
i tyngdeområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464477

Symbol 61
Følelsesenergiens indbrud
i instinktområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464480

Symbol 62
Intuitionsenergiens indbrud
i følelesesområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464483

Symbol 63
Intuitionsenergiens indbrud
i intelligensområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464486

Symbol 64
Tyngdeenergiens indbrud
i intuitionsområdet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464489

Symbol 65
Atomkatastrofernes
udslag i organismen

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464492

Symbol 66
Mennesket i det
fuldkomne tankeklima

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464495

Symbol 67
Den animalske og
den vegetariske føde

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464498

Symbol 67A
Den idelle fødes
vibrationer

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464501

Symbol 68
Mavesyre, kogning
og kosten

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464504

Symbol 69
Den animalske fordøjelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464507

Symbol 70
Den vegetariske fordøjelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464510

Symbol 71
Skæbneelement og talentkerner
under diskarnation

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464513

Symbol 72
Skæbneelement og talentkerner
under inkarnation

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464516

Symbol 76
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det ufuldkomne menneske

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464519

Symbol 73
Den defekte organisme

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464522

Symbol 74
Den defekte organisme
og skæbneelementet

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464525

Symbol 75
Menneskets talentkerne-
ødelæggelse

© Martinus Institut 1981

Stacks Image 4464528

Symbol 77
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det fuldkomne menneske

© Martinus Institut 1981

Om oss
Martinus’ åndsvitenskap
Oslo kosmologiske forum:
Arrangerer foredrag og seminarer
og opplyser generelt om
Martinus samlede verker.
Signer for nyhetsbrev
Del sosialt