Martinus kosmologi

Oslo kosmologiske forum

"Siden er under konstruksjon"

Martinus

Martinus Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så inn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper.

En ny oppgradert webside vil foreligge her om litt!

Martinus’ åndsvitenskap Oslo kosmologiske forum:

Arrangerer foredrag og seminarer og opplyser generelt om Martinus samlede verker.

Litteraturen

Martinus’ samlede verk har tittelen Det Tredje Testamente. Hovedverket er Livets Bog i syv bind, samt Det Evige Verdensbillede, bok 1-5, hvor han ved hjelp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlegger hovedprinsippene i sitt verdensbilde.

Video presentasjon

”Hvem er jeg?” … ”Er der en mening med lidelse og død?” … ”Hvilken betydning har kærlighed?” Martinus (1890-1981), dansk forfatter og mystiker, fik 30 år gammel en række dybe, åndelige lysoplevelser. Herefter oplevede han - ud fra sin intuition - universet som gennemstrømmet af en uendelig kærlighed og visdom. Ud fra 100 symboler og mere end 6.000 sider beskrev han et sammenhængende verdensbillede med eviggyldige love og en teoretisk vej til kosmisk indsigt.

The Life-Changing Cosmology

– The Most Positive and Comprehensive World View There Is, is a poetic and challenging journey through the danish writer Martinus world picture. The film is produced entirely without commercial interests. The purpose of the film is merely to present a hopeful and positive outlook on life. Runtime: 41 minutesRelease date: 30 November 2017 (Youtube, Vimeo)Producer: Gunnar Fernlund / Soulfoods publishingthelifechangingcosmology.info

Adresser og kontakt informasjon - Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

Edly Grape

Edly Grape Mobil: (+47) 952 02 418 egrap@online.no

Institutet København

Martinus Institut Tlf: 00 45 3834 6280